1.1K
Artists
Order
Nirmal Bk
1 song

Nirmal Bk

Karnesh Rajthala
1 song

Karnesh Rajthala

Prasiddha Lama
1 song

Prasiddha Lama

Aashish Sachin
1 song

Aashish Sachin

Parbati Bhujel
1 song

Parbati Bhujel

Jaij Tamang
1 song

Jaij Tamang

John Shahi
1 song

John Shahi

Pramila Karki
1 song

Pramila Karki

Chand Singh
1 song

Chand Singh

Uttam Limbu
1 song

Uttam Limbu

Bijay Sangkhar
1 song

Bijay Sangkhar

Rachana Rimal
1 song

Rachana Rimal

Vikash Pandey
1 song

Vikash Pandey

Bikram Basnet
1 song

Bikram Basnet

Jyoti Viswakarma
1 song

Jyoti Viswakarma

Elina Chauhan
1 song

Elina Chauhan

Srijal Khanal
1 song

Srijal Khanal

Nabina Oli
3 songs

Nabina Oli

Eleena Chauhan
3 songs

Eleena Chauhan

Arun Dev Yadav
1 song

Arun Dev Yadav

Shiva Sangeet
1 song

Shiva Sangeet

Pramod Koirala
1 song

Pramod Koirala

Yaman Shrestha
1 song

Yaman Shrestha

Sworaj Sapkota
1 song

Sworaj Sapkota

Sakshi Agasti
1 song

Sakshi Agasti

Binit Shrestha
1 song

Binit Shrestha

Prem Khadka
1 song

Prem Khadka

Manish Charti Magar
1 song

Manish Charti Magar

Mandabi Tripathi
2 songs

Mandabi Tripathi

Shankar Yonghang
1 song

Shankar Yonghang

Padam Sunar
1 song

Padam Sunar

Ramesh Aryal
1 song

Ramesh Aryal

Samir Hamal
1 song

Samir Hamal

Sabu Thapa Magar
1 song

Sabu Thapa Magar

Dipendra Theengh
1 song

Dipendra Theengh

Salil Sundar Tuladhar
1 song

Salil Sundar Tuladhar

Agina Tandukar
1 song

Agina Tandukar

Suman Rana
1 song

Suman Rana

Rajiv Lama
1 song

Rajiv Lama

Hridaya Dahal
1 song

Hridaya Dahal

Rabin Shrestha
1 song

Rabin Shrestha

Shanta Khatri Karki
1 song

Shanta Khatri Karki

Sajan Rai
1 song

Sajan Rai

Jyoti Tiwari
1 song

Jyoti Tiwari

Bijay Lama
1 song

Bijay Lama

Binod Manandhar
1 song

Binod Manandhar

Sandeep Trikhatri
1 song

Sandeep Trikhatri

Nima Pakhrin Lama
1 song

Nima Pakhrin Lama

Aashis Neupane
1 song

Aashis Neupane