• 5

    new entries

BIGGEST DROPS

8 songs lost their place comparing with the previous chart release. These songs dropped in the chart with more than 5 positions down.

  • 22. "Fa'afetai Pea" -12
  • 31. "Tu'u Maia Lou Tau'au" -9
  • 32. "Ua Nao Iesu Le Tali" -9
  • 38. "Ua E Lagona Mai" -9
  • 23. "Tama O Le Faifaiaso" -8
  • 10. "O Ok A Oe" -7
  • 18. "On A Kakou" -7
  • 33. "Tōfā 'Oe Rosa" -7
LONGEST STAYED IN THE CHART
Ob-La-Di, Ob-La-Da

1. "Ob-La-Di, Ob-La-Da" (66 weeks on)

MOST SONGS BY ARTIST
Iam Tongi's Photo Iam Tongi

5 songs

Puni's Photo Puni

4 songs

Mr Cowboy's Photo Mr Cowboy

4 songs

Rubber Band's Photo Rubber Band

3 songs

Ta'i Logoipule's Photo Ta'i Logoipule

2 songs

Melisa Band's Photo Melisa Band

2 songs

Small Man's Photo Small Man

2 songs

Tofaga Meke's Photo Tofaga Meke

2 songs

Pen Lemi's Photo Pen Lemi

2 songs

NEW ENTRIES
Le Atua E Tautai Mai Le Atua E Tautai Mai

debuted at #6

Fa'asola I Niusila Fa'asola I Niusila

debuted at #8

Tu’ua’i Fua E Leai Se Agasala Tu’ua’i Fua E Leai Se Agasala

debuted at #9

Le Kea Ai A'u Le Kea Ai A'u

debuted at #13

Amazing Grace Amazing Grace

debuted at #40