Bích Phương

In this article, discover the best Bích Phương songs of all time. Explore the most famous songs from Bích Phương. These top hits are the most popular Bích Phương songs ever.

This list reveals the best hits by Vietnamese singer Bích Phương.

The best Bích Phương songs in 2021. The most popular Bích Phương top songs. The incredible most famous songs by Vietnamese singer Bích Phương.


Chuyện Cũ Bỏ Qua

sung by: Bích Phương

Published on: December 2018


Chuyện Cũ Bỏ Qua gained 97 weeks on Popnable charts and reached the #1 position as the best performance.


Bùa Yêu

sung by: Bích Phương

Published on: May 2018


Bùa Yêu gained 127 weeks on Popnable charts and reached the #1 position as the best effort.


Đi Đu Đưa Đi

sung by: Bích Phương

Published on: August 2019


Đi Đu Đưa Đi stayed 62 weeks on Popnable charts and reached the #1 position as the best performance.


Em Chào Tết

sung by: Bích Phương

Published on: January 2020


Em Chào Tết holded 44 weeks on Popnable charts and reached the #5 position as the best result.


Khui Hè Hết Nấc

sung by: Bích Phương, Bigdaddy

Published on: May 2020


Cớ Sao Giờ Lại Chia Xa

sung by: Bích Phương

Published on: July 2017


Cớ Sao Giờ Lại Chia Xa kept 69 weeks on Popnable charts and reached the #3 position as the best result.


Tuổi Gì Mà Chẳng Thích Lì Xì

{Tuổi Gì Mà Chẳng Thích Lì Xì} Best Songs

sung by: Bích Phương

Published on: January 2020


Tuổi Gì Mà Chẳng Thích Lì Xì stayed 41 weeks on Popnable charts and reached the #8 position as the best result.


Chị Ngả Em Nâng

{Chị Ngả Em Nâng} Best Songs

sung by: Bích Phương

Published on: November 2018


Chị Ngả Em Nâng stayed 83 weeks on Popnable charts and reached the #4 position as the best achievement.


Cuộc Đời Là Những Bước Chân

{Cuộc Đời Là Những Bước Chân} Best Songs

sung by: Bích Phương, Hà Anh Tuấn

Published on: April 2017


Cuộc Đời Là Những Bước Chân gained 15 weeks on Popnable charts and reached the #1 position as the best effort.


Thích Thì Chơi

{Thích Thì Chơi} Best Songs

sung by: Bích Phương

Published on: August 2020Cuộc Đời Là Những Bước Chân 09 April 2017
Hoa Nở Về Đêm 03 May 2017
Đưa Em Đi Khắp Thế Gian 28 June 2017
Cớ Sao Giờ Lại Chia Xa 09 July 2017
Cớ Sao Giờ Lại Chia Xa 17 July 2017
Nói Thương Nhau 29 July 2017
Em Còn Khóc Làm Gì 04 December 2017
Ly Café Sữa Thính 13 February 2018
Ly Cà Phê Sữa Thính 15 March 2018
Bùa Yêu 12 May 2018
Bùa Yêu 14 May 2018
Bùa Yêu 29 May 2018
Drama Queen 22 October 2018
Chị Ngả Em Nâng 19 November 2018
Chú Mèo 23 November 2018
Ngay Ở Đây, Ngay Lúc Này 29 November 2018
Chuyện Cũ Bỏ Qua 26 December 2018
Đi Đu Đưa Đi 29 August 2019
Đi Đu Đưa Đi 09 October 2019
Em Chào Tết 01 January 2020
Tuổi Gì Mà Chẳng Thích Lì Xì 16 January 2020
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa Remix 20 May 2020
Khui Hè Hết Nấc 23 May 2020
Thích Thì Chơi 11 August 2020
Kén Cá Chọn Anh 20 October 2020
Diệu Kỳ Việt Nam 17 January 2021
Đố Anh Đoán Được 26 May 2021
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa 15 October 2021
Nằm Ngủ Emru 21 October 2021
Drama Queen 29 October 2021
Nằm Ngủ Emru 30 October 2021
Chiếc Hộp 11 November 2021

Popnable /Popnable Media

Related Stories

Wednesday, 04/11/2020, 254 views

Sunday, 22/11/2020, 206 views

Thursday, 05/11/2020, 594 views

Thursday, 17/12/2020, 437 views

Monday, 02/11/2020, 193 views

Sunday, 15/11/2020, 215 views

Monday, 02/11/2020, 321 views

Sunday, 06/12/2020, 109 views

Saturday, 12/12/2020, 538 views

Sunday, 27/12/2020, 138 views